THỜI GIAN LÀ VÀNG

Khách quý đến thăm

0 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ!

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài nguyên dạy học

  LIÊN KẾT WEBSITE

  TỔ QUỐC THÂN YÊU

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nghiêm Đức Hữu)
  • (Hỗ trợ kĩ thuật)

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Images_31.jpg Diendanhaiduongcom19072_1.jpg Dem_qua_nho_ban1.swf KINH_MUNG_PHAT_DAN_21.swf Tinh_lua_duyen_que.swf TIEN_NGUOI_DI.swf QTPN_83.swf Anh_cho_em_mua_xuan.swf Cuunon_happy_new_year_2013_1.swf Loan_nam_moi_2013.swf Chuc_xuan.swf Chuc_mung_nam_moi_2013.jpg Chuc_mung_nam_moi_20132.jpg Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Lichmungnammoits4.swf Chuc_mung_nam_moi_2013.swf HAPPY_NEW_YEAR_ht.swf Don_xuan_moi1.swf Thiep_cmnm2.swf

  ĐIỂM BÁO!

  DANH NGÔN

  CỐ LÊN NÀO

  THƯ GIÃN TÂM HỒN

  MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

  KẾT QUẢ NGOẠI HẠNG ANH

  LÀM THEO LỜI BÁC

  THỜI TIẾT

  CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE "NHỊP CẦU BÈ BẠN" CỦA NGHIÊM ĐỨC HỮU

  Unit 6. The environment

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Nguyen Thi The
  Người gửi: Nguyễn Thị The (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:54' 12-11-2010
  Dung lượng: 14.7 MB
  Số lượt tải: 1033
  Số lượt thích: 0 người
  Truc Binh Secondary School
  ENGLISH 8
  Welcome to our class !
  C
  A
  M
  F
  R
  H
  V
  B
  K
  T
  O
  G
  nhanh tay rinh ngay phần quà
  Phần thưởng
  Phần thưởng
  Phần thưởng
  Phần thưởng
  Phần thưởng
  Luật chơi
  Từng thành viên trong lớp chọn một chữ cái trong bảng đã cho để ghép thành một từ Tiếng Anh gồm 5 chữ cái có nghĩa tương đương với từ " Help" . Mỗi chữ đúng được một phần thưởng từ ô chữ .Chọn sai mất quyền chơi. Mỗi lượt chơi chỉ được chọn một chữ cái. Trò chơi sẽ kết thúc khi cả 5 ô chữ được mở.
  Period 33- Lesson 2- Speak and Listen
  III. Speak
  Could you do me a favor?
  How can I help you?
  Unit 6- The young Pioneers Club
  What can I do for you?
  I need a favor
  Can/Could you help me, please ?
  Can/Could you carry my bag ?
  Certainly/Of course/Sure
  No problem
  I need a favor
  What can I do for you?
  Could you do me a favor?
  How can I help you?
  Asking for favors
  Responding to favors
  Period 33- Lesson 2- Speak and Listen
  III. Speak
  I`m sorry. I`m really busy.
  Could you do me a favor?
  I`m sorry. I`m really busy.
  Unit 6- The young Pioneers Club
  Complete the dialogue:
  Could you do .....................................?
  How can .......................................?
  I help you
  me a favor
  ............................ buy me some
  vegetables?
  ................problem
  No
  2
  1
  3
  4
  Thank you very much .
  5
  Can you
  Period 33- Lesson 2- Speak and Listen
  III. Speak
  Yes. Thank you.
  May I help you?
  Yes. That `s very kind of you.
  Do you need any help?
  Let me help you.
  Unit 6- The young Pioneers Club
  Offering assistance
  Responding to assistance
  Can
  May I help you?
  Do you need any help?
  Let me help you.
  Yes. Thank you.
  Yes. That `s very kind of you.
  Period 33- Lesson 2- Speak and Listen
  III. Speak
  No. Thank you. I`m fine.
  Let me help you.
  No. Thank you. I’m fine.
  Unit 6- The young Pioneers Club
  Offering assistance
  Responding to assistance
  Let ....................... you
  Yes . That`s .........................
  very kind of you
  me help
  Complete the dialogues:
  Help .......... slice the pepper.
  1
  2
  3
  me
  Sure. Can I......cook rice?
  help you
  No. ........
  4
  5
  Thank you
  Unit 6- The young Pioneers Club
  Period 23- Lesson 2- Speak and Listen
  III. Speak
  Mrs. Ngoc: Could you do me a favor, please?
  Hoa : Sure. What can I do for you?
  Mrs. Ngoc: Can you help me carry my bag?
  I`ve hurt my arm.
  Hoa : Certainly. I`ll help you.
  Mrs. Ngoc: Thank you very much. That`s very kind of
  you.
  Unit 6- The young Pioneers Club
  Period 33- Lesson 2- Speak and Listen
  III. Speak
  Receptionist: May I help you?
  Tourist : Yes. Can you show me the way to the nearest bank?
  Receptionist: Sure. Turn right when you get out of the hotel. Turn

  Tourist : Thank you very much.
  left at the first corner. It`s on your right.
  Now use the appropriate phrases in the box to make similar dialogues about some of the following situations with a partner.
  Unit 6- The young Pioneers Club
  Period 33- Lesson 2- Speak and Listen
  III. Speak
  Mrs. Ngoc: Could you do me a favor, please?
  Hoa : Sure. What can I do for you?
  Mrs. Ngoc: Can you help me carry my bag?
  I`ve hurt my arm.
  Hoa : Certainly. I`ll help you.
  Mrs. Ngoc: Thank you very much. That`s very kind of
  you.
  Use the word or phrases given to make a similar dialogue
  I lost some money. I need
  to find the police station
  Unit 6- The young Pioneers Club
  Period 33- Lesson 2- Speak and Listen
  III. Speak
  Unit 6- The young Pioneers Club
  Period 33- Lesson 2- Speak and Listen
  III. Speak
  Receptionist: May I help you?
  Tourist : Yes. Can you show me the way to the nearest bank?
  Receptionist: Sure. Turn right when you get out of the hotel.
  Turn left at the first corner. It`s on your right.
  Tourist : Thank you very much.
  Unit 6- The young Pioneers Club
  Period 33- Lesson 2- Speak and Listen
  III. Speak
  I need help fixing my bike
  I`m sorry. I`m busy.
  Unit 6- The young Pioneers Club
  Period 33- Lesson 2- Speak and Listen
  III. Speak
  Mrs. Ngoc: Could you do me a favor, please?
  Hoa : Sure. What can I do for you?
  Mrs. Ngoc: Can you help me carry my bag?
  I`ve hurt my arm.
  Hoa : Certainly. I`ll help you.
  Mrs. Ngoc:Thank you very much. That`s very kind of you.
  Discussion
  Imagine a real life situation and make a dialogue . Then act it out in the class:
  Group 1 : Make a dialogue to ask for a favor and respond to the favor
  Group 2 : Make a dialogue to offer assistance and respond to assistance
  Unit 6- The young Pioneers Club
  Period 33- Lesson 2- Speak and Listen
  IV. Listen
  Children of our land
  (1)__________.
  Let’s sing for (2) ______.
  Let’s sing for (3) ______.
  Let’s sing for the (4)____
  between (5)_____
  and (6)_______,
  Oh, children (7) ______
  our land, unite,
  Children of the(8)________ hold hands.
  Let’s (9) __________ our
  love from 10)_________
  to place.
  Let’s shout (11) ______ loud,
  Let’s make a (12) ______ ,
  Oh, children of the (13)
  _________ hold hands.
  Filling in the missing words
  Unit 6- The young Pioneers Club
  Period 33- Lesson 2- Speak and Listen
  IV. Listen
  Children of our land
  (1)__________.
  Let’s sing for (2) ______.
  Let’s sing for (3) ______.
  Let’s sing for the (4)____
  between (5)_____
  and (6)_______,
  Oh, children (7) ______
  our land, unite,
  Children of the (8) ________
  hold hands.
  Let’s (9) _______our love from(10)_________
  to place.
  Let’s shout (11) ______ loud,
  Let’s make a (12) ______ ,
  Oh, children of the (13)
  _________ hold hands.
  Filling in the missing words
  Unit 6- The young Pioneers Club
  Period 33- Lesson 2- Speak and Listen
  IV. Listen
  Children of our land
  (1)__________.
  Let’s sing for (2) ______.
  Let’s sing for (3) ______.
  Let’s sing for the (4)____
  between (5)_____
  and (6)_______,
  Oh, children (7) ______
  our land, unite,
  Children of the (8) ________ hold hands.
  Let’s (9) __________ our
  love from (10)_________
  to place.
  Let’s shout (11) ______ loud,
  Let’s make a (12) ______ ,
  Oh, children of the (13)
  _________ hold hands.
  Filling in the missing words
  Unit 6- The young Pioneers Club
  Period 33- Lesson 2- Speak and Listen
  IV. Listen
  Children of our land
  (1)__________.
  Let’s sing for (2). ______
  Let’s sing for (3) ______.
  Let’s sing for the(4)____
  between (5)_____
  and (6)_______,
  Oh, children (7) ___ our land, unite,
  Children of the (8) _____ hold hands.
  Let’s (9) _______ our love from (10) _____ to place.
  Let’s shout (11) ____loud,
  Let’s make a (12) ______,
  Oh, children of the (13)
  _______ hold hands.
  Filling in the missing words
  unite
  peace
  right
  love
  south
  of
  world
  show
  place
  out
  stand
  world
  north
  Unit 6- The young Pioneers Club
  Period 33- Lesson 2- Speak and Listen
  IV. Listen
  Children of our land
  (1)__________.
  Let’s sing for (2) ______.
  Let’s sing for (3) ______.
  Let’s sing for the (4)____
  between (5)_____
  and (6)_______,
  Oh, children (7) ______
  our land, unite,
  Children of the (8) ________
  hold hands.
  Let’s (9) _______our love from(10)_________
  to place.
  Let’s shout (11) ______ loud,
  Let’s make a (12) ______ ,
  Oh, children of the (13)
  _________ hold hands.
  Filling in the missing words
  Unit 6- The young Pioneers Club
  Period 33- Lesson 2- Speak and Listen
  IV. Listen
  unite
  peace
  right
  love
  south
  of
  world
  show
  place
  out
  stand
  world
  north
  LISTEN
  Unit 6- The young Pioneers Club
  Period 33- Lesson 2- Speak and Listen
  III. Speak
  I`m sorry. I`m really busy.
  No. Thank you. I’m fine.
  IV.Listen
  Homework
  1 . Learn by heart the English song
  2 . Make a dialogue between you and your friend to ask and respond
  to a favor, a dialogue to offer and respond to assistance
  3 . Prepare the next lesson- Unit 6 - Read
  Avatar
  Hi! ngủ ngon thầy nhé!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓