THỜI GIAN LÀ VÀNG

Khách quý đến thăm

0 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ!

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài nguyên dạy học

  LIÊN KẾT WEBSITE

  TỔ QUỐC THÂN YÊU

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nghiêm Đức Hữu)
  • (Hỗ trợ kĩ thuật)

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Images_31.jpg Diendanhaiduongcom19072_1.jpg Dem_qua_nho_ban1.swf KINH_MUNG_PHAT_DAN_21.swf Tinh_lua_duyen_que.swf TIEN_NGUOI_DI.swf QTPN_83.swf Anh_cho_em_mua_xuan.swf Cuunon_happy_new_year_2013_1.swf Loan_nam_moi_2013.swf Chuc_xuan.swf Chuc_mung_nam_moi_2013.jpg Chuc_mung_nam_moi_20132.jpg Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Lichmungnammoits4.swf Chuc_mung_nam_moi_2013.swf HAPPY_NEW_YEAR_ht.swf Don_xuan_moi1.swf Thiep_cmnm2.swf

  ĐIỂM BÁO!

  DANH NGÔN

  CỐ LÊN NÀO

  THƯ GIÃN TÂM HỒN

  MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

  KẾT QUẢ NGOẠI HẠNG ANH

  LÀM THEO LỜI BÁC

  THỜI TIẾT

  CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE "NHỊP CẦU BÈ BẠN" CỦA NGHIÊM ĐỨC HỮU

  Quy chế làm việc của BGH

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nghiem Duc Huu (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:06' 08-09-2011
  Dung lượng: 7.8 KB
  Số lượt tải: 98
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng Gd&đt ……………. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
  Trường ……………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số : /QĐ- HT …….., ngày ……. tháng… năm 20…

  Quyết định
  (Về việc ban hành quy chế làm việc của BGH nhà trường )

  Hiệu trưởng trường THCS Nga thành

  Căn cứ điều 17 - điều lệ trường học - Do bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành ngày 11 tháng 7 năm 2000 về nhiệm vụ , quyền hạn của Hiệu trưởng , Phó Hiệu trưởng.
  Căn cứ công văn hướng dẫn của phòng GD …… về việc hướng dẫn xây dựng qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động đơn vị .
  Theo đề nghị của BGH Trường THCS Nga Thành.

  Quyết định

  Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế làm việc của BGH nhà trường THCS Nga Thành.
  Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .
  Điều 3: Các ông bà trong BGH nhà trường và các ông bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


  Nơi nhận Hiệu trưởng
  - Như điều 3
  - Lưu VT

  Phòng Gd&đt …………… Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
  Trường ……………………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  quy chế làm việc của Ban giám hiệu
  trường THCS nga thành năm học 2006- 2007
  (Ban hành kèm theo quyết định số /QĐ - HT ngày … tháng… năm 20… của Hiệu trưởng trường ……………)

  Chương I :
  Quy định chung
  Điều 1: Trong chỉ đạo điều hành công việc, BGH nhà trường phải đảm bảo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong BGH, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong trường.
  Điều 2: BGH lãnh đạo cơ quan trên tinh thần thực hiện qui chế chuyên môn của ngành, điều lệ trường trung học, qui chế thực hiện dân chủ trong cơ quan và pháp luật của nhà nước.
  Chương II :
  Quan hệ công tác và lề lối làm việc .
  Điều 3: BGH có trách nhiệm:
  1. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tuần , hàng tháng , hàng năm.
  2. Chỉ đạo công tác sơ kết , tổng kết các hoạt động của nhà trường .
  3. Chỉ đạo công tác thu chi nguồn kinh phí do nhà nước cấp và nguồn thu từ học phí cũng như các nguồn thu khác; chỉ đạo công tác quyết toán hàng năm .
  4. Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ , phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đơn vị .
  5. Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật , nâng lương hàng năm, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng hàng năm .
  6, Tham gia giải quyết khiéu tố khiếu nại theo luật định
  Điều 4 : Trách nhiệm của Hiệu trưởng:
  1. Hiệu trưởng là người đứng đầu cơ quan, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của điều lệ trường Trung học, quy chế chuyên môn của ngành và theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm cá nhân trước Đảng uỷ xã, UBND huyện và Phòng giáo dục về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓